Welcome to Pascal Career Site

Here we introduce you to the Human Resource Department, your starting point as a prospective employee.

Open positions / Vacancies

Embedded Software Engineer, ID-001R19 Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Du vil blive en del af vores firmware- og softwareudviklingsteam af højt kvalificerede ingeniører med mange års erfaring indenfor Class-D elektronik og embedded software. I Pascal vil du være med helt fra starten af udviklingsforløbet, hvor produktet bliver defineret, og frem til at det sættes i produktion. Det omfatter design, implementering, test og documentation.

Main tasksUdvikling af FW/SW til embedded systemer inklusive designvalg / Medvirke til at implementere et testmiljø med f.eks. C/CPP-Unit / Medvirke til at sikre konsistens i kildekode via versionsstyring / Deltage som sparringspartner i digitale designs indeholdende ADC/DAC/DSP / Arbejde med micro controllere. (f.eks. Microchip SAMD21) / Kreere og vedligeholde teknisk dokumentation, som en naturlig del af arbejdet / Sikre designkvalitet via verifikation og dokumentation

Go to full job description
Elektronikingeniør med flair for embedded systemer Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Synes du at god lyd og avanceret elektronik er spændende, og vil du gerne være i en virksomhed som er i en unik markedsposition? Du har her en mulighed for at blive en del af et væksteventyr, og samtidig blive central i den videre udvikling af absolut førende forstærkerløsninger. Kan du lide en spændende, travl og omskiftelig hverdag, hvor svære udfordringer bliver til kreative løsninger? Trives du med tværfagligt samarbejde i projekter med in-house prototype workshop og EMI testfaciliteter?

Main tasksUdvikling af SMPS, Class-D forstærkere, inputboards og elektromekaniske løsninger / Digitale designs indeholdende ADCs, uP, DSP og kontroldesigns inklusive udvikling af firmware / Kreere og opdatere teknisk documentation, og ser det som en naturlig del af arbejdet / Er med til at udvikle teknisk salgsmateriale såsom EMC-rapporter og datablade / Sikre design kvalitet ved udførelse af verifikation i applikationer

Go to full job description
Teamorienterede elektronikingeniører Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Synes du at god lyd og avanceret elektronik er spændende, og vil du gerne være i en virksomhed som er i en unik markedsposition? Du har her en mulighed for at blive en del af et væksteventyr, og samtidig blive central i den videre udvikling af absolut førende forstærkerløsninger. Kan du lide en spændende, travl og omskiftelig hverdag, hvor svære udfordringer bliver til kreative løsninger? Trives du med tværfagligt samarbejde i projekter med in-house prototype workshop og EMI testfaciliteter?

Main tasksUdvikling af SMPS, Class-D forstærkere, inputboards og elektromekaniske løsninger / Digitale designs indeholdende ADCs, uP, DSP og kontroldesigns inklusive udvikling af firmware / Kreere og opdatere teknisk documentation, og ser det som en naturlig del af arbejdet / Er med til at udvikle teknisk salgsmateriale såsom EMC-rapporter og datablade / Sikre design kvalitet ved udførelse af verifikation i applikationer

Go to full job description
Elektroniktekniker Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Du vil få en nøglerolle i udviklingsafdelingen og dine kolleger er ingeniører, der er blandt de bedste i verden indenfor Power elektronik. Du kommer til at have et tæt samarbejde med vores Safety Compliance and EMC lead. De komplette produktløsninger indeholder forstærkere, SMPS, I/O moduler samt mekaniske løsninger.

Main tasksUdvikle, samle og kommunikere safety relateret dokumentation til eksterne testhuse for Safety, EMC og Environmental Test / Udvikle, samle og teste applikationer til færdige løsninger med kunden i centrum / Teste EMC og temperaturforhold / Sikre designkvalitet ved udførelse af verifikation på applikationer (elektrisk og mekanisk) / Fejlfinding, opdatering og opbygning af prototyper i designfaser / Udarbejde og opdatere teknisk documentation

Go to full job description