Welcome to Pascal Career Site

Here we introduce you to the Human Resource Department, your starting point as a prospective employee.

Open positions / Vacancies

Product Manager, ID-017G20 Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Som Internal Product Manager vil du få mulighed for at være med til at sætte rammerne og skabe et professionelt product management set-up inden for et niche område af forstærkerprodukter til en stærk kundeportefølje af højtaler- og elektronikproducenter i både Europa, Nordamerika og Asien. Din nuværende erfaring inden for product management gør, at du motiveres af en position, hvor du har mulighed for at koble både din kommercielle interesse og din tekniske viden. Du trives i særdeleshed med at tage kundedialoger og har interesse for at forstå kundens behov og ønsker. Du har allerede en god værktøjskasse inden for product management, som gør dig i stand til at arbejde med bl.a. desktop research og udarbejde forskellige analyser af høj kvalitet. Du har en god markedsforståelse og evner til at sætte dig ind i et nyt produktområde både teknisk og kommercielt. Du er vant til at samarbejde med mange forskellige interessenter både internt og eksternt. Internt forstår du vigtigheden af et godt samarbejde og forstår, hvad de forskellige afdelinger herunder især R&D og Salg har af styrker og præferencer i et projekt.

Main tasksOpbygge viden gennem research og market data / Indhente relevant markedsinformation fra Pro Audio Market / Drive Market Requirement Documents og Product Requirement Documents / Deltage i at fastsætte strategi for produktprissætning herunder mål for kostpris og salgspris / Udarbejde TPP (Target Product Profile) og ROI (Return of Investment) / Assistere med beskrivelser af produkt koncepter / Opstille mål for kommunikation af product marketing på B2B level / Være en del af produktet LCM (Life Cycle Management) og definere og levere produkt analyser til organisationen / Støtte Senior VP i at udarbejde Product Strategy og Product Maps efter behov /Støtte R&D og Operations & Project organisationen i at forstå produkt koncepter fra kundens synspunkt / Støtte KAM’er i forbindelse med produktsalg og bistå som team lead for projektsalget / Være kundernes repræsentant gennem projekterne / Være produktejer og kunderepræsentant ved intern beslutningstagning / Deltage i projekterne som repræsentant for product management afdelingen / Bidrage med at levere indhold til udvikling af product marketing / Bidrage til at udvikle produktlinier og vurdere nye ideer i forhold til levedygtighed i markedet både ud fra en kommerciel, teknisk og funktionel vinkel / Vurdere konkurrent trusler ved at sammenligne produkter og konkurrenter

Go to full job description
Senior Key Account Manager, ID-015S20 Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Som Senior Key Account Manager vil du få ansvar for målrettet salg af forstærkermodul-produkter gennem kundeporteføljeudvikling af højttalerproducenter globalt primært i Europa, men også i Nordamerika, og i mindre omfang Asien. Din solide erfaring inden for internationalt salg og BtB gør, at du motiveres af en position, hvor du både får mulighed for at arbejde new business orienteret, og samtidig skal udfylde account management rollen med at udvikle og fastholde kunder. Din kontakt til kunderne vil foregå gennem onlinemøder fra kontoret, og kundemøder i forskellige lande. I forhold til kunder, er du vant til arbejde strategisk ofte med den øverste ledelse i en virksomhed. Din gode forretningsforståelse kombineret med din tekniske viden gør, du er vant til at tale med kunden om virksomhedens mål, strategi, udvikling og produktion af produkter. Din salgserfaring afspejler sig også ved din evne til at afdække behov og forstå konteksten, når det gælder kundens ønsker og udfordringer. Du motiveres ligeledes af, at din indsats er med til, at kunden oplever, at samarbejdet giver fordele og udbytte for deres forretning.

Main tasksSegmentere markedet, udvælge og kontakte kunder / Drive 1-3 års komplekse salgsprocesser over for potentielle kunder / Strategisk sparring med dine kunder omkring værdiskabelse i kundes strategiske kontekst / Udvikle eksisterende kundeforhold samt opdrive nye kundeemner 7 / Drive løsningsorienteret salg af eksisterende produkter samt projekter for kunder / Koordinere aktiviteter og være interface til kunden i kunders udvikling af nye produkter / Samarbejde med og inddrage relevante specialister i salgs- og udviklingsprocesser / Skabe stærke kunderelationer og holde dig vidende om markedets udvikling / Udføre salgs- og marketingindsatser herunder deltage i messer mv.

Go to full job description
Quality Engineer, ID-012O20 Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Som Quality Engineer er du med til at sikre kvaliteten i Pascals processer og produkter, dette ved et fokus på analyse, metode og at sikre den rette kvalitet fra virksomhedens leverandører. Du vil modtage henvendelser om fejl på produkterne fra hhv. kunder, produktionen og internt, og det bliver din vigtigste opgave at sikre en grundig fejlanalyse af disse henvendelser. Du kommer derfor til at sidde med tekniske analyser for at undersøge, hvor de pågældende fejl er opstået og hvad de skyldes. I nogle tilfælde vil du selv være med til at løse fejlen, men i mange sager vil du inddrage de rette specialister og gøre dem opmærksomme på fejlen. Uanset hvad er det vigtigt, at du følger fejlen til dørs og sikrer, at en løsning bliver implementeret.

Main tasksSom din vigtigste opgave driver du fejl og forbedringsanalyser og sikrer forankring af ændringer / Du bidrager selv med teknisk analyse i sager og er facilitator for specialister i alle afdelinger, hos Pascals leverandører og i production / Du er stærk i din rapportering og udviser stor forståelse for, at kundens problemer altid bliver løst først / Du tænker i processer, sammenhænge og har en stærk forståelse for customer value / Du er i stand til at sætte dit arbejde i system og derfra modne processer, der kan facilitere en udflytning af operationel kvalitet til teknisk personale i Asien / Du vil arbejde med at udvælge og evaluere på leverandører / I samarbejde med leverandører og purchasing sikrer du, at I vælger de rigtige leverandører, og at kun de rigtige komponenter godkendes

Go to full job description
Technical Project Manager, ID-011R20 Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Som Technical Project Manager bliver du en del af styregruppen for de konkrete projekter, du kommer til at tage del i. Styregruppen for et projekt vil bestå af en Project Manager, en Operation Project Manager, en Commercial Project Manager og dig som Technical Project Manager. I denne konstellation vil din konkrete opgave være at tage ansvar for de tekniske elementer i Pascals leverancer og dermed sikre, at integrationen af elektronik, software og hardware lever op til kundens forventninger. Du vil træde ind i en både ledende og koordinerende rolle, hvor du vil veksle mellem at arbejde med den tekniske detalje for produktet og samtidig have et mere overordnet blik for leverancen i koordination med resten af styregruppen.

Main tasksSupportere Project Manager i planlægning og sikring af fremdrift i projekter gennem koordinering af projektets tekniske og designmæssige aktiviteter samt verifikation- og valideringsaktiviteter / Opretholde en tæt dialog i styregruppen med ansvar for support omkring tekniske komplikationer / Koordinere og samtidig sikre en fælles afstemning i styregruppen omkring alle relevante emner / Være det tekniske ansigt overfor kunderne på system niveau og medansvarlig for kundens accept af den leverede løsning / Validere det teknisk valgte design og sikre kvaliteten. Dette sker gennem verifikation og documentation / Supportere i at transformere produktkrav fra kunden til mulige tekniske løsninger / Være ansvarlig for Engineering Work Package i forhold til den overordnede projektplan / Tage del i udviklingen af SMPS, design af forstærkere og IO sections med DSP, displays og forbindelse Sikre at alle leveringer er vurderet og dokumenteret i henhold til Pascals forretningskrav. Agere sparringspartner for ingeniørteamet på projektet. Føre tilsyn med overgangen fra design til produktion for at sikre den bedste leverance.

Go to full job description
Master Data Manager, ID-014O20 Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Som Master Data Manager vil du kunne opnå en unik nøgleposition i udviklingen af Pascals PLM systemer. Herudover vil du få mulighed for at være med i processen omkring etablering af Pascals Asien kontor og sikre et udvidet samarbejde med Pascals kontor i Polen. Du vil især få mulighed for at sætte dit præg på, at Pascals PLM systemer til stadighed indeholder de rette informationer i forhold til fx produktionsdata og BoM information samt sikre, at systemerne løbende udvikles og udvides i forhold til de behov og krav, som systemerne skal understøtte herunder også sikre, at metoder, strukturer og processer løbende bliver trimmet for at kunne gennemføre en optimal produktion. Du får tillige ansvar for at supportere, støtte og facilitere udviklingsingeniører, indkøbere, kvalitetsansvarlige og andre kolleger i transformationen fra ide til produkt.

Main tasksOprettelse og revisionskontrol af produkt BoM, specifikationer og tegninger Støtte udviklingsprojekter, NPI-fasen og prototype byg Styring og frigivelse af produktionsdata i PLM system Være superbruger på PLM system Facilitere og støtte andre medarbejderes arbejde med platformen Deltage og tage ejerskab for udviklingen af Master Data Management funktionen i Pascal

Go to full job description
Applikationsingeniør, ID-0xxS20 Deadline snarest muligt - samtaler afholdes løbende

Du vil blive en del af vores kundesupport- og salgsafdeling. Afdelingen består af et team af højt kvalificerede key account managers, ingeniører og teknikere med mange års erfaring indenfor audio. Du vil sammen med key account managers få ansvar for at hjælpe vores kunder til komme hurtigt og sikkert i mål med udviklingen af deres slutprodukt, hvori Pascals forstærkermoduler indgår. Med din indsats er det muligt at gøre en positiv forskel for vores kunder igennem rådgivning i deres udviklingsforløb fra konceptfase til og med masseproduktion. Du vil referere direkte til VP Business Development og vil få faglig sparring af Pascals applikationsingeniører.

Main tasksBistå vores key account managers med teknisk support i salgs- og rådgivningsprocessen / Give kunderne tilbagemeldinger på deres diagrammer og mekanik oplæg / Besvare kundespørgsmål af teknisk karakter / Foreslå ændringer til kunders prototype / Samarbejde med øvrige applikationsingeniører i afdelingen

Go to full job description